Honrik Nytorg

Kort text om komikern som man kanske kan använda som presentation och för att sälja in hen till ev. bokare.

Benke Nyholk

Kort text om komikern som man kanske kan använda som presentation och för att sälja in hen till ev. bokare.

Henrik Nyblom

Kort text om komikern som man kanske kan använda som presentation och för att sälja in hen till ev. bokare.