KOMMANDE EVENEMANG

18 juni: Ståuppklubben | Magnus Betnér m.fl. | Contrast | Göteborg
4 juli: Carl-Einar Häckner m.fl. | Spelplats Vinbäcken | Kristianstad